“x”, “r” o Pensament XLII

Quan menjam mango tot ens pareix
e__òtic.

Anuncis