LES FONTS

Es temps balla entre cossos desconeguts.

COSSOS

que es mesclen,

         que s’omplen,

que riuen,

                   que esclaten

                                        i ves-

                                                 sen.

I he brollat
com ses Fonts Ufanes ho fan
un diumenge d’hivern plujós.

– Però és agost,
i anam plens de suor –

Anuncis

LA RETROBADA

Potser no tenia ganes de fer-li l’amor.
Potser el COR hagués triat bategar
a ritme de retrobada inesperada,
protegit i lliure alhora,
ancorat a un COS que ja no sent rancor.

CORCOS
El temps corre
i ha de deslligar-los.
COR
i
COS
que no sabem com, però connecten,
a 9,720 km de distància.

L’AIRE

L’aire circulava
-cíclicament-
entre els seus peus.

L’aire s’escolava
-despentinant-la-
entre els cabells.

No.
No s’agafava al manillar.
Es sentia lliure anant

                               en bicicleta.